Naujienos

Header 2 tituline

Stojančius po 10 ir 12 klasių kviečiame mokytis šių specialybių:
 
 
Nemokamas mokslas ir profesija - vos per 1 metus!

Transporto ir verslo skyrius

PASIBAIGUS „VEIKSMO SAVAITEI BE PATYČIŲ 2018“, PRISTATOME REAGAVIMO Į PATYČIAS MOKYKLOJE REKOMENDACIJAS

Daugiau nei 1200 ugdymo įstaigų ir pusšimtis įvairių organizacijų per „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2018“ išreiškė nepritarimą patyčioms ir paragino stabdyti šį smurtą kasdien. „Veiksmo savaitės“ dalyviai, partneriai bei iniciatyvą palaikančios organizacijos organizavo renginius, diskusijas, inicijavo menines bei kitas veiklas.
Kviesdami ir toliau išreikšti nepritarimą patyčioms bei ragindami jas stabdyti kasdien, pristatome „Vaikų linijos“ ir Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos parengtą elektroninį leidinį pedagogams, vaikams ir jų tėvams „Reagavimo į patyčias mokykloje rekomendacijos“ https://www.bepatyciu.lt/news/2018/3/26/pasibaigus-veiksmo-savaitei-be-patyci-2018-pristatome-reagavimo-/#


Informuojame, kad mūsų centras, 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V1-350 patvirtino Smurto ir/ar patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre tvarkos aprašą, kurio paskirtis – padėti bendruomenei užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos, patyčių apraiškoms aplinką, kuri yra psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugi. Šis tvarkos aprašas, atsižvelgus į bendruomenės rekomendacijas 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V1-21, buvo pakoreguotas, patikslinus reagavimo į smurtą ir patyčias algoritmą.
„Kartu mes galime sustabdyti patyčias!“
Kovo 19-29 dienomis Energetikos ir mechatronikos, Transporto ir verslo skyriuose jau kelintą kartą socialinė pedagogė Irina Krupovič kuruoja akcijos organizavimą ir vykdo iniciatyvą „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, skirtą sutelkti bendruomenę patyčių problemoms spręsti.
Skyriuose buvo numatyta dvejų savaičių programa.
Energetikos ir mechatronikos (EMS), Transporto ir verslo skyriuose (TVS) buvo paruošti skelbimai, bibliotekininkės Gerda Griniuvienė ir Danguolė Kazlauskienė bibliotekose paruošė ekspozicinius stendus. Patyčių tema integruota į IT, anglų, etikos, tikybos, matematiką, ekonomiką, biologiją, geografiją, istoriją, lietuviu pamokas ir į profesijos dalykus. Buvo pakviestas svečias misionierė Aušra Kuodytė, kuri skaitykloje skaitė pranešimą „Priimti kitokią/į“, organizavo tikybos mokytoja Jakusevičiūtė Alma. Skyriaus bibliotekoje susirinkę mokiniai diskutavo apie patyčių ir kritikos skirtumus, apie patyčias suaugusiųjų gyvenime ir kovos su patyčiomis galimybes.
Skyriuose su mokiniais aptartos tokios temas:
1. „Patyčios socialiniuose tinkluose“ (profesijos mokytoja metodininkė Kristina Ališauskienė). EMS.
2. „Konflikto sprendimas darbe“ (mokytoja Oksana Pantiuchina, tikybos mokytoja Ramunė Kerulytė ). TVS.
3. „Kilo konfliktas. Ką daryti?“ (vyr. socialinė pedagogė Irina Krupovič). Paskaitos metu taip pat buvo pristatytas prevencinių veiklų poreikio ir vertinimo tyrimo rezultatai. EMS.
4. „Kaip sukurti draugišką grupę?“ (mokytoja Julija Zaleščevskaja). EMS.
5.„Smurto rūšys, smurtas artimoje aplinkoje“ (psichologė Olga Leikina). EMS, TVS.
6. „Konfliktų sprendimas su klientais" (mokytoja Natalja Mikšienė). TVS.
7.„Bendravimo su bendradarbiais ir darbdaviais ypatumai" (prof. mokytoja Liubov Šukelovič). TVS.
8. „Konfliktai kelyje“ (prof. mokytojas Vadim Romenskij). TVS.
9. „Žiniukų viktorina“, (matematikos mokytoja Natalja Nemova, biologijos mokytoja Alma Zybailienė, geografijos mokytoja Rima Šlikienė).
10. „Patyčios mokykloje“ (mokytoja Sigita Kalesnikaitė). TVS.
11.„Seksualinis priekabiavimas“ (etikos mokytojas Gražvydas Sereičikas). EMS.
12. „Gyvenkime draugiškai“ (mokytojos Irena Kepalienė ir Aušra Juciuvienė). EMS.
13. „Bendravimo kultūra“ (mokytoja Svetlana Drukarova). TVS.
14. Žaidimai „Team building“ sporto salėje vyko komandos formavimo užsiėmimai, kuriuos pravedė kūno kultūros mokytojas Aleksandr Česnokov.
15. „Gyvenkime bendradarbiaudami”. (lietuvių kalbos mokytojos Donata Pauliukonienė, Loreta Saveljevienė). TVS.
16. „Veiksmai, skaičiai“(matematikos mokytoja Ala Brancevič). TVS.
Ačiū mokytojams, mokyklos administracijai, darbuotojams, mokiniams už gerą nuotaiką ir už meną bendrauti.

Organizatorė vyr. socialinė pedagogė Irina Krupovič