Naujienos

Header 2 tituline

Stojančius po 10 ir 12 klasių kviečiame mokytis šių specialybių:
 
 
Nemokamas mokslas ir profesija - vos per 1 metus!

Transporto ir verslo skyrius

„Spindulys esmi šviesos begalinės“ (Vilhelmas Storosta-Vydūnas 1868-1953)

2018 metai paskelbti Vydūno metais. VTVPMC TVS skyriuje kovo 29 d. vyko „Vydūno 150-ųjų gimimo metinių minėjimas“, kurį entuziastingai organizuoti ėmėsi LE-17/1//FT-17/1 mokiniai, jiems talkino lietuvių kalbos mokytoja Loreta Saveljevienė ir bibliotekininkė Gerda Griniuvienė.
Skambant muzikiniam fonui, bibliotekininkė Gerda pradėjo renginį Vydūno mintimis: “Spindulys esu tos begalinės šviesos, kurioje gyvenu. Joje yra mano esmė. Amžinas esu keleivis, kuris nenuilstamai keliauja ir ant laiko kalvų statosi šventnamį pasišvęsti Aukščiausiajam. Amžiai nesustabdys mano žengimo į bekraštes būties erdves, nes Aš esu be pradžios, kaip ir amžiai patys...“. Renginį tęsė Samanta Versockaitė, Erika Kulajeva, Augustinas Meilus pristatydami namuose parengtą išsamų pranešimą „Kultūros veikėjo, švietėjo Vydūno biografijos ir kūrybos pėdsakais“.

Renginio dalyviai sužinojo įdomios informacijos apie Vydūno asmenybę, kūrybą bei gyvenimo idėjas. Gabrielė Šileikaitė pademonstravo įdomią ir naudingą informacinę prezentaciją „Vydūno sveikatos filosofija“. Pirmo kurso mokiniai privalėjo atlikti namų darbą : renginyje perskaityti labiausiai patikusias Vydūno filosofines mintis apie gyvenimą. Prasmingai ir pamokančiai mokinių lūpomis skambėjo, jau klasika tapę, žodžiai :“Gyvenimas yra nuostabumų kupinas. Jau kuone galėtai sakyti, kad jis pats yra stebuklas. Kad gyvi esame, kad regime ir jaučiame tiek įvairių dalykų ir atsitikimų, yra gyva mąslė. Ką tik reiškia, kad esame? Kam visa, ką patiriame, ką sužinome? Taip nuolat turim klausti. O tūli neranda tam jokio atsakymo. Dar gi daug žmonių gal nė nejaučia, kad gyvenimas yra nuostabus“(Vydūnas).
Visi dalyvavusieji renginyje turėjo galimybę pažiūrėti dokumentinio filmo „Išminties mylėtojas“ ištraukas bei dalyvauti karštoje diskusijoje –Kuo man artima Vydūno gyvenimo filosofija?
Renginį apibendrino lietuvių kalbos mokytoja Loreta filosofo žodžiais: „Valanda, kuri galėtų man galą apsakyti, niekad neateis. Tiktai mano kūną karts nuo karto pasiglemžia mirtis, bet manęs nepaliečia nykstančių laikų srovės. Aš geriu iš amžino jaunumo šaltinio. Nepajudinamas yra mano pasiryžimas. Savo drąsos, tvirtumo ir ryžto galia Aš keliauju į amžių slėpinį ir ieškau susivokimo Aukščiausioje gyvybėje, iš kurios amžinai spindi Galia, Išmintis ir Meilė“.
(Pastaba. Mintys cituojamos originalo kalba).