Naujienos

Header 2 tituline

Stojančius po 10 ir 12 klasių kviečiame mokytis šių specialybių:
 
 
Nemokamas mokslas ir profesija - vos per 1 metus!

Transporto ir verslo skyrius

PROJEKTO „PRAMONINIŲ METALINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYTOJŲ PURŠKĖJŲ RENGIMO PATIRTIS ES ŠALYSE“ VYKDYMO EIGA

Dalyvaujanti(čios) organizacija(os), dalyviai
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras:
• Vitalij Zaleskij, skyriaus vedėjas;
• Marina Aladovičienė, bendrojo ugdymo skyriaus vedėja;
• Stanislav Rodzevič, profesijos mokytojas
• Aleksandr Osokin, skyriaus vedėjas;
Alytaus profesinio rengimo centras:
• Laima Kitrytė-Valentukevičienė, mokytoja
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla:
• Stasys Navikas, profesijos mokytojas.
UAB „SVYDIS LIETUVA“:
• Giedrius Liaudenskas, Pramonės dažymo medžiagos, Projektų vadovas
• Mantas Aleksynas, Pramonės dažymo medžiagos, Projektų vadovas

Projekto tikslai:
1. Supažindinti profesijos mokytojus ir mokymą organizuojantį personalą su europinius standartus atitinkančiomis žiniomis metalo gaminių dažytojų rengimo srityje pasitelkiant europinę praktiką.
2. Patobulinti profesijos mokytojų metalo gaminių dažymo įgūdžius.
3. Supažindinti mokymą organizuojantį personalą su metalo gaminių dažytojų mokymų organizavimo programomis, formomis ir įgytų kompetencijų vertinimu bei pripažinimu.
4. Užmegzti ryšius dėl galimybės atlikti mokiniams, absolventams praktikas užsienyje.

Mokymosi rezultatai
Projekto veikloje siekiama susipažinti su:
• Pramoninių metalinių paviršių dažytojų/purškėjų mokymo proceso organizavimu;
• Pramoninių metalinių paviršių dažytojų/purškėjų mokymo programų rengimu;
• Pramoninių metalinių paviršių dažytojų/purškėjų praktinio mokymo aprūpinimų;
• Simuliančių sistemų naudojimu rengiant pramoninių metalinių paviršių dažytojus/purškėjus;
• Pramoninių metalinių paviršių dažytojų/purškėjų praktinio mokymo organizavimu mokykloje ir įmonėse (dualinė sistema, pameistrystė).

Projekto veikloje siekiama patobulinti kompetencijas:
• Nustatyti ir šalinti ruošiamo dažymui paviršiaus defektus;
• Atlikti įvairių paviršių paruošimo dažymui (dengimui) darbus;
• Parinkti dažus (dangą) pagal paskirtį;
• Atlikti tinkamų dažų komponentų maišymą ir pagaminti atspalvį;
• Atlikti įvairių paviršių dažymo (dengimo) darbus;
• Atpažinti ir šalinti dažymo (dengimo) defektus;
• Atlikti dažyto (padengto) paviršiaus priežiūros darbus.

Poveikis
Profesijos mokytojai patobulins savo profesines su dažymų susijusias kompetencijas, kas turės teigiamos įtakos ne tik rengiant pramoninių metalinių paviršių dažytojo-purškėjo mokymo programą, bet ir ją įgyvendinti. Be to, iš dalies, patobulintos kompetencijos aktualios ir rengiant automobilių kėbulų remontininkus, kurios rengia visos projekte dalyvaujančios mokyklos.
Darbuotojai, atsakingi už profesinio mokymo proceso ir mokinių praktikų organizavimą, galės optimaliau suplanuoti komplikuotą dažytojų mokymo procesą. Naujos žinios bus reikalingos programos rengimui.
Vietiniu, regioniniu lygiu - mokyklose dirbs aukštos kvalifikacijos profesijos mokytojai turintys dažymo, paruošimo dažymui kompetencijas. Nacionaliniu lygiu – bus parengta pramoninių metalinių paviršių dažytojo-purškėjo modulinė profesinio mokymo programą. Europiniu ir / arba tarptautiniu lygiu – parengta mokymo programa derės su Europoje esamomis programomis, standartais.

PROJEKTO EIGA

1-MAS VIZITAS

2017 m. kovo 5 – 11 dienomis vyko pirmas projekto vizitas į Kelną, Vokietiją.
Projekto partneris Vokietijoje - Richard-Riemerschmid-Berufskolleg profesinė mokykla.

2017-03-06 d. pirmadienis.
Aplankėme Richard-Riemerschmid-Berufskolleg profesinę mokyklą, susipažinome su Vokietijos profesinio mokymo sistemą, Richard-Riemerschmid-Berufskolleg profesinės mokyklos istorija, rengiamomis specialybėmis. Visą tai pristatė ES projektų koordinatorius Tom Rathmann bei mokyklos direktorius Bernd Schäfer. Pristatėme Lietuvos švietimo sistemą, mūsų atstovaujamas įstaigas, veiklas. Suderinome savaitės vizitus, veiklas.

2017-03-07 d., antradienis.
Aplankėme Axalta Coating Systems dažų/dangų gamybos įmonė.

Faktai apie įmonę:
• 2016 metais Axalta švenčia 150 darbo metų dangų pramonėje;
• 38 gamybos padaliniai;
• 4 technologiniai centrai
• daugiau nei 30 šalyse technologinės laboratorijos;
• 46 klientų mokymo centrai;
• Verslas daugiau nei 130 šalyse;
• daugiau nei 4 000 platintojų;
• daugiau nei 12 800 darbuotojų;
• iš 1 300 mokslininkai, inžinieriai ir technologijos darbuotojai;
• daugiau nei 1000 patentų;
• 2015 m. grynieji pardavimai - 4,1 mlrd $.
Apsilankę įmonėje susipažinome su:
• dažų gamyba;
• dažų komponentų maišymo technologija;
• dažų klasifikacija;
• dangų paskirtimis;
• dažų sertifikatais.

2017-03-08 d., trečiadienis.
Pirmoje dienos pusėje kartu su Richard-Riemerschmid-Berufskolleg profesinės mokyklos mokiniais, lydimi pramoninio dažymo profesijos mokytojos Alexandra Mertens aplankėme Köln-Color GmbH įmonę. Köln-Color GmbH įmonės veikla metalo konstrukcijų gamyba ir miltelinis dažymas.
Apsilankę įmonėje susipažinome su:
• metalų ir jo lydinių sandara savybėmis;
• paviršiaus kokybės įvertinimu;
• dažymo defektais ir jų atsiradimo priežastimis;
• dažų sluoksnio storio nustatymo būdais;
• faktoriais veikiančiais dažytą paviršių;
• dažyto paviršiaus priežiūra.

Antroje dienos pusėje Richard-Riemerschmid-Berufskolleg profesinėje mokykloje susipažinome su probleminio mokymo metodu, kurį plačiai taiko šios mokyklos mokytojai. Poleminį mokymą pristatė mokyklos ES projektų koordinatorė Nina Danyel.
Po pristatymo susipažinome su:
• probleminio mokymo metodo taikymo ypatumais;
• probleminio mokymo metodo planavimu ir įgyvendinimu;
• probleminio mokymo metodo rezultatais ir vertinimu.

2017-03-09 d. ketvirtadienis.
Aplankėme Richard-Riemerschmid-Berufskolleg profesinės mokyklos padalinį, kuriame vyksta teorinio mokymo užsiėmimai automobilių kėbulų bei pramoninio dažymo specialybių mokiniams.
Pirmoje dienos pusėje sudalyvavome atvirose pamokose, kurią pravedė automobilių kėbulų bei pramoninio dažymo profesijos mokytoja Karin Schlieder. Mokinių specialybė - automobilių kėbulų dažytojai, pamokos temos – paviršiaus apdirbimo, cinkavimo darbai.
Išnagrinėjome pamokos metu naudojamus informacijos šaltinius: mokymo programas, vadovėlius, interneto turinį, reikalavimus baigiamajam kvalifikacijos vertinimui.

Antroje dienos pusėje UAB „SVYDIS LIETUVA“ atstovai Giedrius Liaudenskas ir Mantas Aleksynas mokiniams pavedė paskaitą „Automobilių kėbulų ir pramoninis darymas: skirtumai ir panašumai“. Iš anglų į vokiečių kalbą vertėjavo Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro atstovas Aleksandr Osokin.
UAB „Svydis Lietuva“ atstovai jau daug metų dalyvauja dažymo sektoriaus mokinių asmens įgytų kompetencijų vertinime (kvalifikacijos egzaminuose), kaip komisijos nariai, prisideda rengiant mokymo programas, jie puikiausiai žino dabartinių mokinių pasirengimą - jų stipriąsias bei tobulintinas puses. Kompetentingų darbdavių dalyvavimas projekte leido visapusiškai pažvelgti į projekte sprendžiamas problemas, nenutolti nuo darbo rinkos poreikių.
Mokymuose mokiniai buvo supažindinti su įmone. Mokiniai sužinojo, kad „Svydis“:
• atstovauja daugiau nei 30 dažymo pasaulyje lyderiaujančių ir gerai žinomų prekinių ženklų;
• turi keturias patentuotas dažymo technologijas;
• eksportuoja prekes ir technologinį „know how“ į daugiau nei 10 pasaulio šalių;
• aptarnauja daugiau nei 12000 dažymo barų įvairiose pasaulio šalyse;
• aptarnauja autotransporto, geležinkelių, jūros transporto, naftotiekio ir dujotiekio, įvairių metalo konstrukcijų gamybos sektorius.
Mokiniai buvo supažindinti su Svydžio veiklos sritimis:
• profesionalių dažymo sprendimų kūrimas;
• automobilių dažymo barų projektavimas ir įrengimas, bei pramoninių dažyklų įrengimas;
• technologinis dažymo procesų palaikymas ir tobulinimas dažymo baruose;
• dažymo proceso ir rezultato auditas, diegiant aukščiausius standartus ir kokybę;
• kliento dažytojų komandos mokymas ir atestavimas;
• bendradarbiavimas su įvairiais gamintojais kuriant naujus produktus ir efektyviausius sprendimus;
• prekyba automobilių ir pramonės sektoriams skirtomis dažymo medžiagomis;
• prekyba įvairiais dažymo ir paruošimo dažymui įrankiais ir įranga;
• ypatingai lanksti centralizuoto ir nutolusių regioninių sandėlių struktūra, leidžianti būti arčiau vartotojo.
Aptarė dažytojo darbe svarbiausius aspektus:
• paviršių paruoštų dažymui standartus;
• dangų paskirtį;
• antikorozinių dažų sistemą pagal ISO 12944 standartą;
• dažyto paviršiaus kokybės įvertinimą.

2017-03-10 d., penktadienis.
Visą dieną praleidome dažų gamintojo Spies Hecker šiuolaikiniame mokymo centre.
Spies Hecker yra viena iš stambiausių produktų skirtų automobilių kėbulų ir pramoniniam dažymui tiekėja, kuri savo veikla pradėjo 1882 m.
Keli faktai apie Spies Hecker:
• pagrindinė būstinė yra Kelne, Vokietija;
• padaliniai randasi 65 šalyse;
• visame pasaulyje 55 mokymo centrai;
• novatoriški sprendimai lengviesiems automobiliams ir pramonei;
• pagrindiniai automobilių gamintojai renkasi Spies Hecker dažų sistemą.
Spies Hecker mokymo centre patobuliname šias kompetencijas:
• Nustatyti ir šalinti ruošiamo dažymui paviršiaus defektus;
• Atlikti įvairių paviršių paruošimo dažymui (dengimui) darbus;
• Parinkti dažus (dangą) pagal paskirtį;
• Atlikti tinkamų dažų komponentų maišymą ir pagaminti atspalvį;
• Atlikti įvairių paviršių dažymo (dengimo) darbus;
• Atpažinti ir šalinti dažymo (dengimo) defektus;
• Atlikti dažyto (padengto) paviršiaus priežiūros darbus.